Yhdistys

Toimintamme Swazimaassa käynnistyi epävirallisena ja pienimuotoisena toimintana vuoden 2007 alkupuolella. Työtä paikan päällä olivat käynnistämässä Susanna ja Jukka Ilomäki. Vähitellen ystäväporukalla alkanut auttaminen kasvoi laajemmaksi, kun monet uudet  projektit alkoivat kiinnostaa muitakin auttamisesta innostuneita henkilöitä. Tuolloin teimme päätöksen yhdistykseksi järjestäytymisestä ja toiminnan virallistamisesta. Havulaakson lapset ry perustettiin ja rekisteröitiin loppuvuodesta 2007. Toimintamme alkoi Swazimaassa Pine Valleyn kylässä, josta yhdistyksemme onkin saanut nimensä.

Neuvottelu
Jukka Ilomäki, Lindiwe ja Nimrod Kunene neuvottelemassa kyläpäällikön edustajan kanssa Havulaakson toimintakeskuksen tontista tammikuussa 2008.

Yhdistyksen toiminta Swazimaassa on keskittynyt toimintakeskuksiin, joista ensimmäinen valmistui Pine Valley:hin eli Havulaaksoon vuonna 2008. Swazimaan toiminnan valvonta ja vastuu sen toteuttamisesta on ollut elokuusta 2010 alkaen yhteistyökumppanillamme Challenge Ministries Swaziland:illa. CMS on monen projektin ja yhteisön kristillinen kattojärjestö. Sen yhtenä toiminta-ajatuksena on kannustaa kylän asukkaita kohentamaan kylänsä infrastruktuuria, ja se pyrkii myös auttamaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevia. Tähän toimintaan sitoutuneita koulutetaan ja tuetaan toimimaan muutoksen alullepanijoina. CMS:n ohjelma ”In Community and By Community” (ICBC) pyrkii sitouttamaan kyläläiset mukaan muutokseen. Viidessä vuodessa ICBC-keskus pyrkii saavuttamaan omavaraisuuden ja toimimaan ilman ulkopuolisen rahan tarvetta. ICBC:n tavoitteena on kestävä köyhyyden väheneminen ja tasa-arvoisuuden lisääntyminen yhteisöjen eri toimijoiden välillä. Myös Havulaakson lapset ry:n toiminta Swazimaassa toteutuu ICBC:n periaatteiden mukaisesti. CMS raportoi säännöllisesti toiminnasta Havulaakson lapset ry:lle, ja yhdistys myös valvoo, että toiminta toteutuu sopimallamme tavalla.

Yhdistys huolehtii yhteydenpidosta jäseniin, kannattajiin sekä yhteistyökumppaneihin. Tavoitteena on välittää yhdistyksen toiminnasta tietoa laajasti erilaisten tilaisuuksien, jäsentiedotteiden sekä sosiaalisen median kautta. Yhdistys kerää varoja toimintaa varten sekä järjestää erilaisia vaate- ja tavarakeräyksiä, kampanjoita, tiedotus- ja valistustilaisuuksia. Sääntömääräisten yhdistyksen kevät- ja syyskokousten lisäksi järjestämme mahdollisuuksien mukaan vapaamuotoisia jäsentapaamisia. Yhdistyksen hallitus valitaan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan syyskokouksessa. Vuoden 2015 kokouksessa yhdistyksen hallitukseen valittiin Jukka Ilomäki (PJ), Heidi Partanen ja Rauna Sirola sekä varajäseniksi Susanna Ilomäki, Heikki Maaranen ja Sanna Yli-Koski-Mustonen.

Otamme mielellämme mukaan toimintaamme uusia vastuunkantajia ja aktiivisia toimijoita! Mikäli sinulla on kysyttävää yhdistyksen toiminnasta, haluat tukea toimintaamme tai liittyä jäseneksi, voit ottaa yhteyttä meihin sähköpostilla: info@havulaaksonlapset.fi.

 Yhdistyksen toimintaa varten pidämme jäsenrekisteriä. Rekisteriselosteen löydät täältä: Rekisteriseloste